Outsourcing environmentálneho manažmentu podnikov

  • dohľad nad plnením predpisov v oblasti vodného, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia
  • spracovanie relevantnej dokumentácie, hlásení, vypĺňanie a predkladanie formulárov vyžadovaných orgánmi štátnej správy
  • sledovanie legislatívy životného prostredia a prenos povinností vyplývajúcich z legislatívy do podniku (spoločnosti)

kontakt

adresa:

Ekorada, s.r.o.

Saratovská 2136/1
841 02 Bratislava

 

tel:

+421 908 769 867

 

email / web:

info@ekorada.sk

www.ekorada.sk