Dokumentácia posudzovania vplyvov strategických dokumentov

  • SEA štúdie - oznámenie o strategickom dokumente
  • správa o hodnotení pre strategický dokument
  • sprevádzanie celým procesom

kontakt

adresa:

Ekorada, s.r.o.

Saratovská 2136/1
841 02 Bratislava

 

tel:

+421 908 769 867

 

email / web:

info@ekorada.sk

www.ekorada.sk