Hlukové, emisné a svetlotechnické štúdie

  • povrchové a podzemné vody, pôdy
  • ovzdušie
  • vegetácia a biotopy
  • živočíchy

kontakt

adresa:

Ekorada, s.r.o.

Saratovská 2136/1
841 02 Bratislava

 

tel:

+421 908 769 867

 

email / web:

info@ekorada.sk

www.ekorada.sk