Environmentálny audit

  • analýza environmentálneho stavu podnikov a spoločností
  • zabezpečenie súladu a určenie opatrení na odstránenie nesúladu s platnou environmentálnou legislatívou (vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia, odpadové a skladové hospodárstvo, energetika, staré záťaže, ekonomické ukazovatele vo vzťahu k starostlivosti o životné prostredie, súčasný stav životného prostredia)

kontakt

adresa:

Ekorada, s.r.o.

Saratovská 2136/1
841 02 Bratislava

 

tel:

+421 908 769 867

 

email / web:

info@ekorada.sk

www.ekorada.sk