Environmentálna vízia podnikov a spoločností

  • spolupráca pri návrhoch environmentálnych cieľov a programov dosiahnutia cieľov
  • návrhy environmentálnej politiky

kontakt

adresa:

Ekorada, s.r.o.

Saratovská 2136/1
841 02 Bratislava

 

tel:

+421 908 769 867

 

email / web:

info@ekorada.sk

www.ekorada.sk