bytový dom

 

Bratislava - Ružinov (Čaklovská ul.),

rozšírenie parkovacích miest

areál letiska M.R.Štefánika

 

Bratislava

novostavba nízkopodlažnej

bytovej výstavby

 

Chorvátsky Grob

EKORADA s.r.o.

Naša spoločnosť dlhodobo zabezpečuje kvalitné a spoľahlivé služby v oblasti environmentálneho poradenstva a vypracovávania štúdií posudzovania vpyvov činností na životné prostredie. Poskytujeme komplexné služby koncovým klientom, ako aj subdodávky pre iné spoločnosti s podobným zameraním ako napríklad Ekojet, Envis, Ekoaudit, EkosPlus, či Adonis Consult.

kontakt

adresa:

Ekorada, s.r.o.

Saratovská 2136/1
841 02 Bratislava

 

tel:

+421 908 769 867

 

email / web:

info@ekorada.sk

www.ekorada.sk